Menu
Punten

Knorr heeft samen met boeren en duurzaamheidsexperts van het WWF, de Rainforest Alliance, Wageningen Universiteit en Proforest de Unilever Sustainable Agriculture Code (SAC) ontwikkeld. In deze duurzame landbouwcode heeft Unilever haar richtlijnen vastgelegd voor duurzame landbouw.

De SAC is de basis van het Duurzame Landbouwprogramma voor Knorr. De Code staat garant voor een manier van werken die beter is voor het milieu en de arbeidsomstandigheden van boeren en daarnaast de opbrengsten per hectare vergroot. Een onafhankelijke organisatie controleert of de boeren zich aan de code houden door middel van externe auditing.

In de code zijn 12 duurzaamheidsindicatoren opgenomen waaraan boeren worden getoetst. Voorbeelden van deze indicatoren zijn: reductie van landbouwchemicaliën en brandstoffen, maatschappelijk en menselijk kapitaal, water optimalisatie, dierenwelzijn, biodiversiteit etc. Kijk voor meer informatie over de indicatoren op: https://www.unilever.nl/duurzaam-leven/unilever-sustainable-living-plan/duurzame-landbouw/

Knorr doet nog meer voor gezonde en duurzame voeding. Als onderdeel van het Unilever Sustainable Living Plan heeft Knorr een wereldwijd doel dat in 2020 75% van ons Foods assortiment voldoet aan zoutgehaltes die een zoutinname van maximaal 5g per dag mogelijk maken, zoals aanbevolen door de Wereldgezondheidsorganisatie. Knorr richt ook op het verdubbelen van het gedeelte van het assortiment dat in 2020 voldoet aan de hoogste voedingsnormen (energie, verzadigd vet, zout, suiker, transvet) gebaseerd op wereldwijd erkende voedingsrichtlijnen.

Wil je nog meer weten over Knorr en duurzaamheid? Kijk dan op: https://www.knorr.com/nl/duurzaamheid-artikel.html

Cook&Save
Producten
Recepten
Winkelmand
Menu