Menu
Punten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Cook & Save, het spaarprogramma dat wordt georganiseerd door Unilever Food Solutions Nederland B.V., gevestigd te 3032 AC Rotterdam, Hofplein 19, met KvK Nummer: 24269393, hierna te noemen: “Unilever”.
Met het Cook & Save spaarprogramma kan je Cook & Save punten sparen voor het verkrijgen van bepaalde producten in de Cook & Save catalogus. Door je aan te melden en deel te nemen aan Cook & Save ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Artikel 1    Algemeen

1.  Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan dit spaarprogramma deel te nemen.
2.  Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen.
3.  Medewerkers en personeel van Unilever die betrokken zijn bij het spaarprogramma en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.
4.  Alle personen die op enige wijze samenwerken om meer voordeel te halen uit het spaarprogramma of die door Unilever van zulke of andere fraude verdacht worden zullen worden uitgesloten van deelname aan het spaarprogramma.

Artikel 2    Persoonsgegevens

1.  Om mee te doen aan de het spaarprogramma wordt gevraagd om persoonlijke gegevens
2.  Je garandeert dat alle door jou verstrekte contactgegevens correct en volledig zijn. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je e-mailadres en contactgegevens actueel te houden.
3.  De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring.

Artikel 3    Cook & Save punten sparen en geldigheid

1.  Cook & Save is een spaaractie. Deze loopt van 1/4/2016 tot 30/04/2023. 
2.  De tussen 1/4/2016 en 30/4/2022 gespaarde Cook & Save punten zijn vervallen als er tussen 1/4/2022 en 30/4/2022 geen transactie heeft plaatsgevonden op het Cook & Save account .  
3.  Na 30 april 2023 zijn de gespaarde Cook & Save punten jaarlijks 12 maanden geldig. De spaarpunten blijven behouden als er in die 12 maanden, tussen 1 april  2022 en 30 april 2023, een transactie op het Cook & Save account plaatsvindt. 

4.  Om deel te nemen aan Cook & Save moet de deelnemer de unieke codes op de stickers van de deelnemende producten sparen en die online verzilveren, via het eigen account van de deelnemer. Op de sticker, is een unieke code te vinden en de waarde van die code. 
5.  Per dag kunnen maximaal 20 unieke codes per deelnemer worden verzilverd. Per deelnemer kan in totaal maximaal 200.000 punten worden gespaard. De deelnemer moet de gespaarde unieke codes uiterlijk 30 april 2023 verzilveren via de website www.ufs.com/club. Ook worden punten gespaard door een aankoop via de webshop van ufs.com. 

Artikel 4    Cook & Save punten inwisselen en geldigheid

1.  Nadat de spaarder zijn Cook & Save producten online besteld heeft, worden deze op het ingevulde afleveradres geleverd. De producten worden geleverd binnen 4 à 6 weken. Dit is afhankelijk van de voorraad.

Artikel 5    Cook & Save producten

1..  Er zijn Cook & Save producten in diverse categorieën, onder andere keukenproducten, gadgets en promotiematerialen. Bekijk het actuele overzicht in de Cook & Save catalogus.
2.  Alle producten zijn niet inwisselbaar voor geld.
3.  De producten zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.

Artikel 6    Rechten Unilever Food Solutions

1.  Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan het spaarprogramma te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
2.  Unilever behoudt zich tevens het recht voor om het spaarprogramma naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Unilever daarvoor verantwoordelijk zal zijn.

Artikel 7    Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over het spaarprogramma, neem dan contact met ons via de contactpagina.

Artikel 8    Diversen

1.  Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
2.  Op deze spaaractie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing.
3.  Deelname aan het spaarprogramma impliceert de aanvaarding van huidig reglement. Op deze voorwaarden is Nederlandse recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de spaaractie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Lees ook de Unilever Food Solutions gebruiksvoorwaarden van de website.

Cook&Save
Producten
Recepten
Winkelmand
Menu