Menu
Punten

Er zijn boerderijen die een stap verder gaan op het gebied van duurzaamheid. Zij maken het verschil in de keten en zijn een voorbeeld voor hun collega’s. Voor Knorr zijn zij een inspiratiebron en krijgen daarom de erestatus ‘Landmark Farm’ toebedeeld. Simon de Brouwer, algemeen bedrijfsleider van een Landmark Farm in Hilvarenbeek, is trots op zijn boerderij en deelt zijn werkwijze graag.

Een gezonde grond

In het Brabantse Hilvarenbeek ligt het lommerrijke landgoed Gorp & Roovert waarvan in 1920 al 400 hectare ontgonnen werd als landbouwgrond. Op die grond worden vandaag de dag nog steeds gewassen geteeld. Op duurzame wijze, met respect voor mens, dier en natuur. Simon: “Duurzame landbouw begint bij de grond. Voor ons betekent dit dat we onze gewassen afwisselen zodat we de bodem niet uitputten. De schijvenpenen (grote wortelen, red.) die we voor Knorr verbouwen, worden op hetzelfde perceel bijvoorbeeld maar één keer in de tien jaar gezaaid. In de andere jaren laten we daar minder belastende gewassen groeien. Samen met de smalle stroken gras die om veel van onze velden zijn aangelegd, zorgt die afwisseling ervoor dat onze bodem gezond en vruchtbaar blijft, met een grote biodiversiteit en zoveel mogelijk organische stof. En gezonde grond zorgt niet alleen voor betere groenten, maar houdt ook ziektes buiten de deur.”

Duurzaam of biologisch?

Duurzame en biologische landbouw worden regelmatig door elkaar gehaald. “Maar”, vertelt Simon, “duurzame landbouw is eigenlijk breder dan biologische. Biologische landbouw richt zich met name op milieumaatregelen rond de boerderij, zoals het niet gebruiken van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Binnen duurzame landbouw zoeken wij voortdurend de balans tussen de milieueffecten en de economische en sociale aspecten. Eigenlijk gaat duurzame landbouw heel simpel over met zo min mogelijk input – energie, water, bestrijdingsmiddelen, kunstmest – zoveel mogelijk gewas per hectare produceren, nu en in de toekomst. Duurzaam is voor ons ook: zuinig zijn op onze bodem, onze gewassen en daarmee op onze planeet. Maar ook een maximale opbrengst per hectare realiseren en aandacht voor de werkomstandigheden.”

 

De boerderij van de toekomst

Simon kijkt altijd of hij nog beter en nog duurzamer kan ondernemen. “Dat zit ‘m vooral in nieuwe technieken, zoals het gebruik van gps om heel precies te kunnen zaaien. Ook zullen we dankzij die techniek in de toekomst steeds effectiever kunnen bemesten, spuiten en irrigeren. Wie weet wordt het ooit mogelijk om per plant precies de juiste hoeveelheid water en mest te geven: niets te veel, niets te weinig. Duurzamer kán bijna niet!”

Alle ingrediënten om duurzaam te ondernemen

Alle ingrediënten om duurzaam te ondernemen

Verantwoord van veld tot vork

Download de brochure
Cook&Save
Producten
Recepten
Winkelmand
Menu